Waza in Eishin-Ryu Iaido


Seated forms

Seiza No Bu

  Mae
  Migi
  Hidari
  Ushiro
  Yaegaki
  Ukenagashi
  Kaishaku
  Tsukekomi
  Tsukikage
  Oikaze
  Nukiuchi
Tate Hiza No Bu

  Yokogumo
  Toraissoku
  Inazuma
  Ukigumo
  Oroshi
  Iwanami
  Urokogaeshi
  Namigaeshi
  Takiotoshi
  Makko
Iwaza No Bu

  Kasumi
  Sunegakoi
  Tozume
  Towaki
  Shihogiri
  Tanashita
  Ryozume
  Torabashiri

Standing forms

Batto Ho

  Junto sono ichi
  Junto sono ni
  Tsuigekito
  Shato
  Shihoto sono ichi
  Shihoto sono ni
  Zantotsuto
Oku No Kata

  Zenteki gyakuto
  Tatekito
  Koteki gyakuto
  Koteki nukiuchi
Oku Iai

  Yukitsure
  Tsuredachi
  So Makuri
  So Dome
  Shinobu
  Yukichigai
  Sodesuri Gaeshi
  Moniri
  Kabezoe
  Ukenagashi
  Itomagoi sono ichi
  Itomagoi sono ni
  Itomagoi sono san
Bangai No Bu

  Hayanami
  Raiden
  Jinrai
  Akumabarai

Z.N.I.R Toho

Zen Nippon Iaido Toho*

  Maegiri (Eishin ry)
  Zengogiri (Mugai ry)
  Kiriage (Shind Munen ry)
  Shihgiri (Sui- ry)
  Kissakigaeshi (Hki ry)

Kata - Two person forms

Tachiuchi No Kurai

  Deai
  Kobushidori
  Zetsumyoken
  Dokumyoken
  Tsubadome
  Ukenagashi
  Makko


For a printer friendly version (pdf) click here.

Visit the media page to view some of these waza.

* These waza represent the 5 major styles of Iaido in the Zen Nippon Iaid Renmei