Video of waza in Eishin-Ryu Iaido

(Download the XVID video codec if movies doesn't play)

Seated forms

Seiza No Bu

  Mae
  Migi
  Hidari
  Ushiro
  Yaegaki
  Ukenagashi
  Kaishaku
  Tsukekomi
  Tsukikage
  Oikaze
  Nukiuchi
Tate Hiza No Bu

  Yokogumo
  Toraissoku
  Inazuma
  Ukigumo
  Oroshi
  Iwanami
  Urokogaeshi
  Namigaeshi
  Takiotoshi
  Makko

Standing forms

Batto Ho

  Junto sono ichi
  Junto sono ni
  Tsuigekito
  Shato
  Shihoto sono ichi
  Shihoto sono ni
  Zantotsuto
Oku No Kata

  Zenteki gyakuto
  Tatekito
  Koteki gyakuto
  Koteki nukiuchi
Oku Iai

  Yukizure
  Tsuredachi
  So Makuri
  So Dome
  Shinobu
  Yukichigai
  Sodesuri Gaeshi
  Moniri
  Kabezoi
  Ukenagashi
  Itomagoi sono ichi
  Itomagoi sono ni
  Itomagoi sono san

The 5 major styles of Iaido in the Zen Nippon Iaid Renmei

Zen Nippon Iaido Toho

  Maegiri (Eishin ry)
  Zengogiri (Mugai ry)
  Kiriage (Shind Munen ry)
  Shihgiri (Sui- ry)
  Kissakigaeshi (Hki ry)

Kata - Two person forms


Tachiuchi No Kurai

  Deai
  Kobushidori
  Zetsumyoken
  Dokumyoken
  Tsubadome
  Ukenagashi
  MakkoGo to the Waza page.